1. Suppailu tapahtuu aina asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas ei ole vakuutettu YamaMaman kautta.

2. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan ohjaajalle etukäteen uimataidostaan sekä terveystilastaan.

3. Asiakas on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä pyydettäessä.

4. Asiakas on velvollinen käsittelemään välineitä huolellisesti ja siten, että ne eivät vahingoitu tai katoa. Välineet tarkistetaan yhdessä vuokraajan kanssa ennen ja jälkeen vuokrauksen.

5. Välineitä saa käyttää vain suppailuun soveltuvissa, riittävän syvissä vesissä, joissa ei ole kivikkoja tai muita esteitä, jotka voivat vahingoittaa välineitä.

6. Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan vuokranantajalle välineiden katoamisesta, välineille aiheutuneista vahingoista tai välineissä ilmenevistä vioista.

7. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon niiden käyvän arvon mukaisesti.

8. Välineet on palautettava heti tunnin päätettyä.

9. Mikäli vuokraaja palauttaa välineet myöhässä tai jättää ne kokonaan palauttamatta, YamaMama voi periä lisävuokraa palautus- tai löytöhetkeen saakka.

10. Varaukset vahvistetaan aina sähköpostitse.

11. Varauksen voi perua ilman kuluja kolme vuorokautta ennen sovittua tuntia. Peruutus on tehtävä sähköpostitse. Myöhemmin peruuntuneista vuokrauksista veloitamme koko hinnan.

 

Tulosta ja allekirjoita ehdot tästä.